قواعد عمومی قراردادها

اصل حاکمیت اراده

ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین در حقوق ما، همچون حقوق بسیاری از کشورها، اصل حاکمیت اراده در قراردادها پذیرفته شده است.


+ نتایج اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران:

۱) در انعقاد قرارداد، اراده فردی نقش موثری را ایفا می‌کند.

۲) بعد از انعقاد قرارداد، اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند.

۳) از لحاظ شکل، قرارداد، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست و مجرد اراده که به نحوی اظهار و آشکار شده باشد کافی برای ایجاد قرارداد است.

۴) اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه متعاقدین صریحا یا ضمنا خواسته‌اند توجه شود.

 

حدود اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده دارای اعتبار مطلق نیست و آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط و آثار آن محدود است:

اولا، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است.

ثانیا، قوانین یا قواعد امری (آمره) نیز اصل حاکمیت اراده را محدود می‌کند.


 

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا