قواعد عمومی قراردادها

شرایط اساسی صحت معاملات

ماده 190 قانون مدنی:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱) قصد طرفین و رضای آنها.

۲) اهلیت طرفین.

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

نکته: ضمانت اجرای تخلف از ماده 190 قانون مدنی، بطلان یا عدم نفوذ معامله است.

 

آثار شرایط اساسی معاملات

1) صحت عقد (نفوذ عقد یا عقد نافذ)

صحت عقد به معنای این است که عقد تمام شرایط صحت یک عقد را که شرایط چهارگانه ماده 190 قانون مدنی است را بطور کامل دارا باشد.

2) عدم نفوذ ( عقد غیر نافذ)

+ عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهارگانه ماده 190 قانون مدنی را بطور کامل دارا نباشد ولی بتوان نقص آن را رفع نمود و آن در موردی است که عقد، غیر از رضای معتدل که قسمتی از شرط اول است، بقیه شریط را دارا باشد.

منظور از رضای معتدل، اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می‌نمایند.

+ برای مثال، عقدی که در اثر اکراه واقع می شود، پیش از اجازه مکره هیچ اثری ندارد. ولی، هرگاه شخص مکره آن را تنفیذ کند، بر آن آثار حقوقی عقد صحیح از آغاز بار خواهد شد (ماده 209 قانون مدنی).

+ بنابراین عقدی که در نتیجه اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا به وسیله غیرمتعهد و یا متعهدله واقع شود (عقد فضولی) غیرنافذ است.

عقد غیرنافذ، قراردادی ناقص است که با تنفیذ بعدی کامل و با رد آن، کان‌لم‌یکن می‌شود

3) بطلان عقد (فساد عقد):

+ عقد باطل عقدی را گویند که یکی از شرایط چهارگانه ماده 190 قانون مدنی را فاقد باشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلا واقع نشده و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد نمی‌توان آن معامله را موثر دانست.

مثلا هر گاه در موقع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشد، آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد، جنون او رفع شود و اجازه بدهد و یا جهل او برطرف گردد، آن معامله صحیح نمی باشد.

عقد باطل مانند مرده و عقد غیرنافذ مانند بیمار است.

4) عقد قابل فسخ

قرارداد و عقدی کامل و صحیح است که یکی از طرفین یا هر دو آنها بتواند آن را بر هم زند و از تاریخ تحقق فسخ اثر خودش را از دست می دهد.

 • عقد نافذ صحیح است.
 • عقد غیر نافذ، صحیح است.
 • عقد قابل فسخ، صحیح است.
 • عقد باطل، قابل فسخ نیست.

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا