قواعد عمومی قراردادها

عدم اجرای تعهد و آثار آن

هرگاه متعهد به میل و اراده خود تعهد را اجرا نکند، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورتی که خسارتی به او وارد شده باشد، می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.


+ عدم اجرای تعهد دارای سه بخش است:

 1. اجرای اجباری تعهد
 2. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد
 3. عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است

 

مبحث اول) اجرای اجباری تعهد

+ به موجب اصل اجباری بودن قرارداد (ماده 219 قانون مدنی)، متعهد نمی‌تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، مقامات صالحه به تقاضای متعهدله متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد.

ماده 222 قانون مدنی:

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

+ متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند. اجبار متعهد برحسب این که موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود:

 

الف) اگر مورد تعهد انتقال یا تسلیم باشد:

دادگاه حکم به ایفاء تعهد خواهد کرد و در صورتی که مدیون حکم دادگاه را به میل و اختیار خود اجرا نکند، به وسیله مامورین اجرا، اقدام به اجرای اجباری حکم خواهد شد و در این جا، چند صورت پیش می‌آید:

1) هرگاه مورد تعهد عین معین نباشد: چنانکه مورد تعهد وجه نقد باشد، دین متعهد از طربق توقیف اموال وی وصول خواهد شد.

2) هرگاه مورد تعهد انتقال عین معینی باشد: چنانکه شخصی تعهد کرده باشد که مال معینی را در مدت معین به دیگری بفروشد، در این صورت، انتقال به حکم دادگاه انجام خواهد شد و اگر تنظیم سند رسمی لازم باشد، نماینده دادگاه سند را به جای متعهد ممتنع امضاء خواهد کرد و مال مورد انتقال به وسیله مامورین اجرا (دادورزها) به تصرف منتقل الیه داده خواهد شد.

3) هرگاه مورد تعهد تسلیم مال معینی باشد (نه انتقال): ماموری اجرا آن را به حکم دادگاه از تصرف متعهد ممتنع خارج و به تصرف متعهدله خواهند داد. مثلا اگر بایع تعهد کرده باشد که مال فروخته شده را در تاریخ معین تسلیم نماید و از وفای به عهد خودداری کند، یا اگر ودیعه گیرنده با وجود مطالبه ودیعه دهنده، از تسلیم مال مورد ودیعه امتناع نماید، به حکم دادگاه مال مزبور از تصرف وی خارج و به متعهدله تسلیم خواهد شد.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا