قواعد عمومی قراردادها

تعریف عقد و اقسام عقد

تعریف عقد

ماده 183 قانون مدنی:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

اقسام عقد

این تقسیم بندی از اختلاف عقود در شرایط احکام و آثار حقوقی آن ها ناشی می گردد.

✅ تقسیم عقد از حیث دوام (قابلیت فسخ)

1) عقد لازم:

ماده 185 قانون مدنی:

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

2) عقد جایز:

ماده 186 قانون مدنی:

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

3) عقد خیاری:

ماده 188 قانون مدنی:

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

✅ تقسیم عقد از جهت کیفیت انشا (منجز و معلق)

ماده 189 قانون مدنی:

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

 

✅ تقسیم بندی عقود از حیث مطلق یا مشروط بودن تاثیر اراده

عقد از حیث آزاد یا مشروط بودن تاثیر اراده به سه نوع تقسیم می‌شود:

۱) عقد رضایی:

عقد رضایی قراردادی است که به صرف اراده طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات و شکل خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد.

۲) عقد عینی:

عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مادی مورد آن (یا به تعبیر رایج، قبض و اقباض مورد آن) لازم است.

۳) عقد تشریفاتی:

عقد تشریفاتی یا شکلی، قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست: برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد.


عقود عهدی:

 • جعاله

عقود اذنی:

 • عاریه
 • وکالت
 • ودیعه

 

✅ تقسیم بندی عقود از حیث معوض یا مجانی بودن

از این حیث عقود به سه دسته تقسیم می شوند:

1) عقود معوض (معاوضی):

قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می دهد و در ازای آن، مال دریافت می دارد. در این عقد مبادله مالی به مالی مورد نظر است و  مبادلات متقابل هستند، اعم از اینکه مالی که در ازای مال دیگر گرفته می شود هم زمان یا بعدا دریافت گردد. بنابراین، بیع (ماده 338 قانون مدنی) و اجاره (ماده 466 قانون مدنی) از عقود معوض هستند.

2) عقود غیرمعوض (بلاعوض یا مجانی):

قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می دهد، بی آنکه چیزی در مقابل دریافت دارد. هبه و عاریه از این گونه عقود هستند.

3) عقود گاه معوض _ گاه مجانی.

 

✅ تقسیم بندی عقود از حیث موعد انجام تعهدات

از این حیث که موعد انجام تعهدات ناشی از یک عقد در چه زمانی است، عقود را به دو قسم تقسیم کرده اند:

1) عقد حال: عقدی است که تعهدات ناشی از آن بلافاصله اجرا می شود.

2) عقد موجل: عقدی است که تعهدات ناشی از آن بعد از گذشت مدت معینی در آینده اجرا می شود.

 

✅ تقسیم بندی عقود از حیث قطعیت و فعلیت یافتن تعهدات

از این حیث که آیا تعهدات ناشی از یک عقد لزوما به فعلیت و انجام می رسند یا خیر و به عبارت دیگر، تعهدات ناشی از یک عقد لازم الاجراء می شوند یا خیر، عقود را به دو دسته تقسیم می کنیم:

1) عقود قطعی:

2) عقود احتمالی (شانسی):

+ عقد احتمالی، عقد معوضی است که در آن مقدار دو عوض وابسته به امر نامعلومی در آینده باشد. و سود و زیان دو طرف بستگی به اتفاق و بخت دارد. و حدود تعهد یکی از طرفین منوط به واقعه ای می باشد مانند عقد بیمه.

+ عقدی که طرفین (مانند قمار) و یا یکطرف (مانند بیمه) بر یکی از امور ذیل توافق کنند:

الف) شانس حصول یک نفع مانند شرط بندی.

ب) تضمین در مقابل شانس از دست دادن چیزی مانند عقد بیمه.


 

سوال) در ارتباط با عقود معلق و احتمالی کدام گزینه صحیح نیست؟ (سراسری 80)

1) در عقد احتمالی تنها وجود یا حدود تعهد یکی از طرفین، وابسته به واقعه ای نامعلوم می باشد.

2) در عقد معلق، کل آثار مترتب بر عقد، منوط و وابسته به واقعه ای نامعلوم است.

3) عقد احتمالی از مصادیق عقود معوض بوده و قسمی خاص از آن به شمار می آید.

4) فقط عقود مجانی را می توان به صورت معلق ساخت.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

سوال) در مورد عقد معلق و عقد شانسی کدام گزینه صحیح نیست؟ (آزاد 89)

1) در عقد معلق آثار عقد منوط به واقعه ای نامعلوم است.

2) عقد شانسی از مصادیق عقد معوض و قسم خاصی از آن به حساب می آید.

3) در عقد شانسی تنها وجود یا حدود تعهد یکی از طرفین وابسته به واقعه ای نامعلوم است.

4) فقط عقد شانسی را می توان به صورت معلق واقع ساخت.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

سوال) تعهد موجل، تعهدی است که …؟ (سراسری 86)

1) وقوع آن منوط به فرا رسیدن زمان معینی باشد.

2) اجرای آن منوط به فرا رسیدن زمان معینی باشد.

3) وقوع و اجرای آن منوط به فرا رسیدن موعد خاصی شود.

4) زوال آن منوط به فرا رسیدن زمان معینی باشد.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا