قواعد عمومی قراردادها

قصد و رضا طرفین معامله

انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد. برای متوجه شوید قصد و رضا چیست، فرض کنید که کسی می‌خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه ارکان و عناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می‌کند، به ویژه  مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای آن باید بپردازد در ذهن تصور می‌نماید؛

سود و زیان معامله را می‌سنجد؛

سپس میل و گرایش باطنی به انجام قرار پیدا می‌کند؛

آنگاه تصمیم به ایجاد آن می‌گیرد و سرانجام طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی، عمل حقوقی را در ذهن و عامل اعتبار ایجاد می‌کنند و با اعلام قصد و توافق اراده آنان قرارداد بسته می‌شود.


+ تعریف رضا در معامله: رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛

+ تعریف قصد در معامله: قصد در اصطلاح حقوقی همان ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیر می‌کنند.


+ توضیح قصد و رضا در قالب یک مثال:

+ مراحل قصد و رضا در یک معامله که شخص می خواهد اتومبیل خود را بفروشد:

1) مرحله خطور و تصور: در این مرحله، ابتدا تصویر اتومبیل و فروش آن در ذهن نقش می بندد.

2) مرحله سنجش: در این مرحله شخص آن تصویر خود از فروش اتومبیل را بررسی و آثار آن را از لحاظ سود و زیان می سنجد.

3) مرحله رضا و تصمیم: پس از سنجش، در صورتی که فروش اتومبیل را به سود  و مطابق خواسته خود ببیند به آن مایل می شود. این تمایل همان رضا است. که می توان رضا را به تصمیم تعبیر کرد.

4) مرحله اجرای تصمیم: اجرای تصمیم زمانی که است که طرفین معامله با امضای مندرجات دفتر رسمی با آگاهی و به قصد تشکیل معامله، تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع، (فروش و خرید اتومبیل)، اجرا می کنند. این اراده و قصد طرفین معامله در هنگام امضای دفتر، همان قصد انشا است که سازنده عقد می باشد.


+ رضا را با قصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود و سند انتقال را امضا کند، قصد انشا معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگر رضایت معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا