قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل چهارم: جلسه دادرسی

تعیین وقت رسیدگی نزدیک

هرگاه در وقت تعیین شده، دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن، معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه، منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

تفسیر ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی

+ اگر تجدید وقت رسیدگی منتسب به هر دو طرف (نه یکی از آنها) باشد، دادگاه تکلیفی به تعیین وقت دو ماهه یا حتی وقت نزدیک نخواهد داشت. مثلا طرفین به استناد ماده 100 تقاضا کرده باشند وقت رسیدگی یک نوبت تجدید گردد، در اینجا چون تجدید وقت منتسب به طرفین است، وقت و نوبت عادی برای رسیدگی بعدی تعیین خواهد شد.[1]


 

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1، ش502، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا