قانون مدنی

ماده 1004 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب چهارم: در اقامتگاه

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.

تفسیر ماده 1004 قانون مدنی

+ مفهوم مخالف ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی این است که، اگر شخص مرکز مهم امور خود را تغییر دهد، تا زمانی که محل سکونت تغییر نکرده است، اقامتگاه همان محل سکونت است و باید مرکز مهم امور نیز با محل سکونت یکی باشد. ولی، این مفهوم با منطوق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعارض دارد و معتبر نیست و باید پذیرفت که با تغییر مرکز مهم امور اقامتگاه نیز تغییر می‌کند.[1]


+ چنانچه کسی در تهران تجارتخانه دارد و اقامتگاه او آنجا محسوب می‌گردد، به شهر یا کشور دیگری مسافرت نماید اقامتگاه او تغییر ننموده است، اگرچه مدت مسافرت او به طول انجامد، مگر آنکه تجارتخانه خود را به آنجا منتقل نماید.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م1004، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص315، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا