قانون مدنی

ماده 101 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق اِنتِفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

تفسیر ماده 101 قانون مدنی

+ کلمه حق انتفاع در ماده به جای حق ارتفاق استعمال گردیده که به قرائن موجوده در ماده از قبیل دائر کردن آسیا فهمیده می شود و آن مسامحه در بیان می باشد و اشکال عبارتی متوجه ماده نیست.[1]

 

ماده 106 قانون مدنی:

مالک ملکی که مورد حق‌ُالاِرتِفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تَضییع یا تَعطیل حق مزبور باشد، مگر با ‌اجازه صاحب حق.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 129، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا