قانون مدنی

ماده 104 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

حق‌ُالاِرتِفاق، مُستَلزم وسایل اِنتِفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

تفسیر ماده 104 قانون مدنی

+ این حکم  مبتنی به یک قاعده عقلی است که به قاعده «”الاذن فی الشی اذن فی الوازمه” (اذن در شی اذن در لوازم آن است)» شهرت دارد؛ یعنی هرگاه به کسی در امری اذن داده شود، آنچه از لوازم آن امر به شمار می آید نیز مشمول اذن است و نیاز به تصریح در خصوص لوازم نیست.

بنابراین برای انتفاع از وسایل و مقدمات و لوازم یک حق تصریح در قرارداد لازم نیست و این امر طبعا داخل در قلمرو قرارداد است، هرچند که تصریح نشده باشد.

به عبارت دیگر، لوازم و مقدمات حق ارتفاق در حقیقت داخل در قلمرو حق است و نمی توان صاحب حق را از آن ها محروم کرد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 368، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 254، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا