قانون مدنی

ماده 105 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

کسی که حق‌ُالاِرتِفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تَمَتُع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

تفسیر ماده 105 قانون مدنی

+ هرگاه استفاده از حق ارتفاق هزینه هایی داشته باشد، آن هزینه ها به عهده صاحب حق است، نه صاحب ملک؛ زیرا معقول نیست که هزینه استفاده کسی از حق خود بر عهده دیگری باشد. لیکن طرفین می‌توانند برخلاف آن قرارداد کنند، چنانکه توافق نمایند که نصف هزینه را مالک و نصف دیگر را صاحب حق بپردازد. [1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 100 قانون مدنی:

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مَجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مَجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.


ماده 49 قانون مدنی:

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع اِنتِفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 368، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 243، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا