قانون مدنی

ماده 107 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌اِنتِفاع اِقتِضا می‌کند.

تفسیر ماده 107 قانون مدنی

+ اگر مثلا حق عبور یا حق آب برداشتن از آب انبار یا منبع آب، به موجب قرارداد یا عرف و عادت، محدود به دفعات یا ساعات معینی شده باشد، صاحب حق مکلف به رعایت آن حدود است و در صورتی که از حدود قرارداد یا متعارف خارج گردد و از این راه خسارتی به مالک وارد سازد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. [1]


+ شیوه اجرای حق ارتفاق تابع قراردادی است که بین صاحب آن و مالک منعقد شده است. صاحب حق نمی تواند از حدود اذن مالک تجاوز کند و طرز اعمال یا محل آن را تغییر دهد (ماده 119 قانون مدنی).

برای مثال، اگر کسی حق عبور از ملکی را به صورت پیاده داشته باشد، حق ندارد با اتومبیل یا اسب از آن ملک عبور کند، یا محلی را که مالک برای عبور او معین کرده است تغییر دهد.[2]


+ اگر در قرارداد منشا حق طرز خاصی پیش بینی نشده باشد، اعمال حق تابع عرف است و صاحب آن نمی تواند از حدود متعارف تجاوز کند.[2] بطور مثال، صاحب حق عبور نمی‌تواند هنگام شب، که به‌طور معمول مردم خواب هستند، با ورود در خانه مالک آسایش خانوده او را بر هم زند.[3]


+ اگر قرارداد ارتفاق اجرای آن را به محل معینی اختصاص نداده باشد، تعیین محل آن با مالک است و او می‌تواند، تا جایی که صدمه به حق ارتفاق نرسد، محل استفاده از آن را معین کند.[4]

 

ماده 119 قانون مدنی:

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای ‌ دیگر از دیوار بگذارد.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 368، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 255، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 87، تهران، انتشارات میزان.

4. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 257، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا