قانون مدنی

ماده 1075 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل ششم: در نکاح منقطع

نکاح وقتی مُنقَطِع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

تفسیر ماده 1075 قانون مدنی

+ تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است. پس، اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، بی‌شک نکاح منقطع واقع نخواهد شد.

← زیرا هرگاه با قصد نکاح منقطع مدت را در عقد ذکر نکنند، چون قصد به نکاح دائم تعلق نگرفته است، نکاح نمی‌تواند به صورت دائم واقع شود؛ به تعبیر دیگر عقد تابع قصد است و در فرض ما قصد نکاح دائم منتفی است.

و هرگاه قصد نکاح منقطع شده باشد و عقد دائم مقصود نباشد، نمی‌توان قائل به قوع نکاح دائم شد.

← اما در صورتی که قصد نکاح موقت مسلم نباشد و زن و شوهر در دایم یا موقت بودن نکاح اختلاف داشته باشند. در این صورت عقد نکاح دائم در نظر گرفته می‌شود و باطل نخواهد بود. لیکن هر یک از زوجین در این مورد هم مدعی و هم منکر باشند، پس قول هیچ یک بر دیگری بدون دلیل مقدم نیست؛ و در صورتی که هر دو سوگند بخورند، نکاح منتفی است.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش15، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا