قانون مدنی

ماده 1079 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل هفتم: در مهر

مَهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم باشد.

تفسیر ماده 1079 قانون مدنی

+ تعیین دقیق مهر از نظر وزن، کیل و مساحت لازم نیست و صِرف قابلیت تعیین کافی است و از این نظر با سایر معاوضات تفاوت دارد؛ مثلا بسیاری از مواقع مشاهده عین خارجی رافع جهالت است؛ مانند آنجا که مهر، باغ یا خانه و یا قطعه ای طلا می باشد که در این گونه موارد با مشاهده، جهالت مطلق رفع می شود و غرر لازم نخواهد آمد و اگر مهر عین نباشد و یا مورد مشاهده نباشد، به هر حال باید خصوصیات آن از نظر کمیت و کیفیت توصیف گردیده تا رافع جهالت باشد؛ مثل آنکه اگر مهریه آموزش قرآن باشد باید معین گردد که همه قرآن و یا بعضی از سوره های آن مراد است، و سوره ها نیز باید به طور دقیق معین گردد؛ زیرا سوره های قرآن کماً و کیفاً مختلف و متفاوت است.[1]


+ قابلیت تعیین مقدار و جنس و وصف مهر کافی است، هرچند که هنگام نکاح به صورت کامل معین نباشد.[2]


+ هرگاه در عقد نکاح برای زوجه مهر معین کند و به تبع آن مالی برای پدر زوجه با شخص ثالث قرار دهند، این مال اخیر باطل است، اگرچه قانون مدنی در این باره ساکت است، ولی با توجه به اینکه چنین عملی باعث سلب آزادی زنان در نکاح می‌شود و موجب طمع دیگران می‌شود، عقلا باطل است.(3)

 

ماده 361 قانون مدنی:

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.


ماده 348 قانون مدنی:

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

منابع

1. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص200، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص704، انتشارات میزان.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره متوسطه حقوق مدنی: حقوق خانواده، چاپ ۴، کتابخانه گنج دانش، ص ۱۲۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا