قانون مدنی

ماده 1088 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل هفتم: در مهر

در مورد ماده قبل، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

تفسیر ماده 1088 قانون مدنی

+ در صورتی که ضمن نکاح مقدار مهر معین نشده یاعدم مهر شرط شده باشد، حق زن نسبت به مطالبه مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی بین او و مرد است و، اگر مرد پیش از آن زن را طلاق دهد، بایستی «مهرالمتعه» بپردازد. در چنین حالتی، اگر پیش از نزدیکی و تعیین مهر یکی از زوجین بمیرد، زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی) ولی، هرگاه پس از عقد میزان مهر را معین سازند و شوهر یا زن بمیرد، قضیه در حکم موردی است که مهر در عقد تعیین شده و نکاح به علت فوت یکی از زوجین پیش از نزدیکی منحل گردیده است.

ولی، در مورد مهرالمسمی، همین که عقد واقع شد، حق زن بر مهر نیز ایجاد می‌شود:

بدین ترتیب که، اگر مهر عین معین باشد، زن پس از عقد مالک آن می‌شود و می‌تواند از تمام منافع آن استفاده و هر تصرفی را که مایل باشد بکند (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) و در موردی که مهر عین کلی یا حق بر ذمه مرد است، زن به مجرد نکاح طلبکار آن است و می‌تواند به شوهر رجوع کند، مگر این که ضمن عقد مهلت معینی برای پرداختن آن معین شده باشد (ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، خانواده، ج1، ش102، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا