قانون مدنی

ماده 109 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قَرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد.

تفسیر ماده 109 قانون مدنی

+ قرینه: وضعیتی است که سبب انصراف ذهن به امری باشد. قرینه دارای اقسامی است، مانند قرینه لفظی، قرینه عقلی، قرینه حالی و قرینه فنی.[1]


+ چیزی که دو ملک را از یکدگیر جدا می‌کند فاصل یا حدفاصل نامیده می‌شود. فاصل ممکن است دیوار، گودال، درخت و غیر اینها باشد. فاصل گاهی مشترک بین مالکین مجاور و گاهی اختصاصی و متعلق به یکی از آنهاست.[1]


+ هرگاه اختصاصی و یا اشتراکی بودن دیوار معلوم نباشد و بین مالکین اختلاف تولید شود، مدعی حق می‌تواند برای اختصاصی بودن دیوار و یا اشتراکی بودن آن علاوه بر ادله قانونی مانند سند، گواه و اقرار استفاده نماید.[2]


+ قانون مدنی در ماده 109، فرض و اماره قانونی بر اشتراکی بودن دیوار را به صورت اصل بیان می‌کند.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 275، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 135، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 117، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

4. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 276، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا