قانون مدنی

ماده 111 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور تَرصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 111 قانون مدنی

+ اگر اتصال بنای یکی از دو همسایه با دیوار فاصل به‌طور ترصیف باشد و دیگری بر روی آن سرتیر داشته باشد، مانند فرضی است که هر دو از یک قرینه استفاده کرده باشند و مشمول ماده 111 قانون مدنی است، مگر اینکه معلوم شود سرتیر را بعد از اتمام دیوار و به اذن نهاده‌اند، که در این صورت، دلالت بر وجود حق ارتفاق می‌کند نه اشتراک.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 89، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا