قانون مدنی

ماده 1125 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب دوم: در انحلال عقد نکاح » فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

تفسیر ماده 1125 قانون مدنی

+ تفاوتی بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد:

1) جنون شوهر، چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود، موجب خیار فسخ برای زن است (ماده 1125).

2) جنون زن، هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد (ماده 1124).

← البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته و همسر دیگر از آن آگاه باشد، نمی‌تواند بعد از عقد، نکاح را فسخ کند (ماده 1126)؛ زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است، پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.[1]


+ تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ نکاح به علت جنون چنین است که، چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تامین نماید و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد. ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش196، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4، ص606، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا