قانون مدنی

ماده 1133 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب دوم: در انحلال عقد نکاح » فصل دوم: در طلاق » مبحث اول: در کلیات طلاق

اختیار شوهر در طلاق

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

تفسیر ماده 1133 قانون مدنی

+ تعریف طلاق: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.[1]

تعریف طلاق در حقوق فرانسه: طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هردو است.


+ موجبات طلاق: مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیز‌هایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آن‌ها می‌توان اقدام به طلاق کرد. مواردی که در قانون مدنی آمده است:

۱) مرد می‌تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی).

۲) زن در مواردی خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

۳) زوجین با شرایط خاصی می‌توانند درباره طلاق توافق کنند (مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی).[2]

 

ماده 1133 قانون مدنی مصوب 1314

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.(مصوب 1314/01/20)

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش209، تهران، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش212، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا