قانون مدنی

ماده 1181 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هشتم: در اولاد » باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

تفسیر ماده 1181 قانون مدنی

+ تعارض دو ولایت: در مورد تعارض تصرف پدر و جد پدری، نسبت به تقدم یکی از آن دو در زمانی که تصرف با فاصله زمانی انجام شود متصرف زودتر مقدم است. اما زمانی که دو تصرف متعارض همزمان صورت پذیرد، تصرف پدر مقدم است، بدین اعتبار که نزدیک‌تر به فرزند است.

برای مثال، هرگاه پدری خانه فرزند را بفروشد و جد پدری چند روز پس از آن خانه را به دیگری منتقل کند، فروش پدر مقدم است و همچنین است در موردی که جد پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرف معارض دست زند. زیرا، با قبول ولایت پدر و جد پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرف موضوعی برای تصرف معارض دوم باقی نمی‌ماند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، خانواده، ج2، ش444، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا