قانون مدنی

ماده 1190 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هشتم: در اولاد » باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

تفسیر ماده 1190 قانون مدنی

+ اختیارات وصی تابع اراده موصی و مندرجات وصیت نامه است و ولی قهری می‌تواند کلیه اختیاراتی را که خود داشته است به موجب وصایت به شخص دیگری واگذار کند.[1]


+ در صورتی که حق ایصاء به وصی تفویض نشده باشد، او نمی‌تواند برای بعد از فوت خود وصی تعیین کند.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش422، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص773، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا