قانون مدنی

ماده 1201 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب نهم: در خانواده » فصل اول: در الزام به انفاق

هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند، نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند.

بنابراین، اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویاً تادیه کنند، بدون اینکه مادر سهمی بدهد، و همچنین، اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویاً بدهند.

تفسیر ماده 1201 قانون مدنی

+ هرگاه تعدد منفق در دو خط صعودی و نزولی باشد، یعنی مستحق نفقه هم در میان اقربای خط صعودی (آباء و اجداد) و هم در میان خویشان خط نزولی (اولاد و اولاد اولاد) کسانی را داشته باشد که مکلف به انفاق هستند، در صورتی که آنان از لحاظ درجه قرابت و تکلیف به انفاق در یک ردیف باشند، باز هم نفقه را به حصه مساوی خواهند پرداخت.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش448، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا