قانون مدنی

ماده 1203 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب نهم: در خانواده » فصل اول: در الزام به انفاق

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

تفسیر ماده 1203 قانون مدنی

+ نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است، مثلا اگر شخصی زن و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند هزینه زندگی همه آنان را تامین کند، نفقه زنش مقدم است. زیرا نفقه زوجه به تبع نکاح مورد تعهد شوهر قرار گرفته است و شوهر پس از ادای دیون و تعهدات خود، چنانچه قادر به انفاق به اقارب باشد ملزم به آن است. به این معنی که ایفای دیون و تعهدات بر نفقه اقارب مقدم است و این معنی را از بند دوم ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی نیز می‌توان استنتاج کرد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش449، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا