قانون مدنی

ماده 1206 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب نهم: در خانواده » فصل اول: در الزام به انفاق

زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غُرَما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

تفسیر ماده 1206 قانون مدنی

+ نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه، در ذمه قرار نمی‌گیرد و مستحق نفقه فقط می‌تواند برای آینده نفقه بخواهد و در صورت لزوم برای استیفای آن به دادگاه مراجعه کند. بنابراین اصولا نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به اینکه از دیون ممتازه باشد.[1]


+ مقدم بودن نفقه اولاد بر سایر دیون مربوط به نفقه آینده است؛ زیرا نفقه گذشته اولاد که به قوت و اعتبار خود باقی است، اصولا دینی در ذمه شخص نیست  تا وفا به آن واجب باشد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش452، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا