قانون مدنی

ماده 1208 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل اول: در کلیات حجر و قیمومت

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

تفسیر ماده 1208 قانون مدنی

+ به نظر می‌رسد که بایستی مفهوم «غیررشید» را اعم از «سفیه» گرفت. بدین معنی که «غیررشید» کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد، خواه در امور غیرمالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب‌مانده به شمار آید. لیکن سفیه به غیررشیدی گفته می‌شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه‌ها زندگی متعارف می‌کند.

بدین ترتیب، اینگونه بیماران نیز در گروه محجوران قرار می‌گیرند. منتها، حجر این گروه بایستی گسترده‌تر از «سفیه» باشد. زیرا، شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیرمالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش308، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا