قانون مدنی

ماده 1218 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌‌شود:

۱) برای صِغاری که ولی خاص ندارند؛

۲) برای مَجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صِغَر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

تفسیر ماده 1218 قانون مدنی

+ مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی؛ در این تقسیم بندی مجنون را به اعتبار زمان ابتلایش به جنون به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

1) مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است:

  • کلیه تصرفات و اعمال حقوقی باطل است.
  • این گروه، هر گاه ولی خاص (پدر و جد پدری) داشته باشند، به قیم احتیاجی ندارند و سرپرستی آنها با ولی خاص است.
  • در صورتی که ولی خاص نداشته باشند نصب قیم انجام می‌شود.

2) مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست:

  • کلیه تصرفات و اعمال حقوقی باطل است.
  • این گروه، اگرچه دارای ولی خاص (پدر و جد پدری) باشند، باید برای ایشان قیم نصب شود.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش241، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا