قانون مدنی

ماده 1227 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون، توسط دادگاه به عمل آمده باشد.[اصلاحی مصوب 1370/08/14]

تفسیر ماده 1227 قانون مدنی

+ در امور قیمومت دادگاهی صالح است که اقامتگاه محجور در حوزه آن واقع است (ماده 48 قانون امور حسبی).[1]


+ هرگاه متوفی کودکانی در چندین اقامتگاه داشته باشد، دادگاهی که بدوا برای یکی از آن‌ها قیم نصب کرده است، می‌تواند برای دیگران نیز قیم معین کند و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، برای نصب قیمت نسبت به همه آن‌ها صالح است و هرگاه معلوم نباشد که کدام یک از کودکان کوچک ترند هر یک از دادگاه‌هایی که صغیر در حوزه آن اقامت دارد صالح است (ماده ۵۱ قانون امور حسبی).[1]


+ ممکن است در اقامتگاه محجور دادگاه صالح برای امور قیمومت موجود نباشد، در این صورت نزدیک ترین دادگاه به اقامتگاه محجور صالح است (ماده 52 قانون امور حسبی).[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش262، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا