قانون مدنی

ماده 123 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

تفسیر ماده 123 قانون مدنی

+ اجبار به این امر ( … یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند) تجاوز به آزادی عمل مالک در تصرفات و تضییق حق مالکیت او می باشد.[1]


+ از مفاد ماده 114 قانون مدنی بر می آید که قانونگذار تنها حکم نخستین و طبیعی را که مبتنی بر اصل تسلیط است بیان کرده و حکم ثانوی آن امکان اجبار بر بنای دیوار است، در صورتی که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

مقصود از امکان نیز امکان متعارف است نه همراه با مشقت و ضرر بسیار.[2]

 

ماده 114 قانون مدنی:

هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 139، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 93، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا