قانون مدنی

ماده 1232 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

تفسیر ماده 1232 قانون مدنی

+ هرگاه دارندگان شرایط قیمومت متعدد باشند، باید فردی را که شایسته‌تر است انتخاب کرد. قانونگذار اولویت‌هایی را به ترتیب ذیل مقرر داشته است:

۱) پدر، یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است (ماده ۶۱ قانون امور حسبی).

2) در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.(ماده 62 قانون امور حسبی).

3) با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود (ماده 1232 قانون مدنی).

4) کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدم اند (ماده 1243 قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش280، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا