قانون مدنی

ماده 1234 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

تفسیر ماده 1234 قانون مدنی

+ به طور معمول انجام امر قیمومت به یک شخص واگذار می‌شود، ولی گاه که اجرای این وظیفه به دلیل پراکندگی اموال یا پیچیدگی روابط حقوقی دشوار است یا دادستان و دادگاه آن اندازه به قیم اعتماد ندارند که همه امور را به او بسپارند، ممکن است چند قیم برای اداره دارایی و مواظبت از یک محجور معین شوند. در این صورت، دادگاه می‌تواند وظایف هر کدام از قیم‌ها را جداگانه معین کند و نیز حق دارد هر کدام را به طور مستقل برای همه امور مالی و تربیتی قیم معین سازد یا مقرر دارد که قیم‌ها به طور اجتماع عمل کنند (ملاک ماده ۸۵۴ قانون مدنی در مورد وصایت).

همچنین، ممکن است چند نفر را به ترتیب به قیمومت بگمارد تا پس از فوت آنکه مقدم است دیگری بی‌درنگ کار او را دنبال کند (ملاک ماده ۸۵۵ قانون مدنی).

 

ماده 60 قانون امور حسبی:

برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، خانواده، ج2، ش468، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا