قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 2- اقسام تامین

تبدیل مال توقیف شده

خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

تفسیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی

+ دادگاه نمی‌تواند به درخواست خوانده به تبدیل تامین اقدام نماید مگر خواهان رضایت دهد.

در این موارد باید پذیرفت که خواهان نیز می‌تواند با رضایت خوانده مال بازداشت شده را تبدیل به مال دیگر بنماید.

اگر عین خواسته بازداشت شده باشد و سپس با توافق طرفین، تامین تبدیل گردد و در دعوا حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود، در اجرای حکم باید عین خواسته از محکوم‌علیه گرفته شده و و به محکوم‌له (خواهان) داده شود و دادگاه، علی رغم تبدیل تامین نمی‌تواند در حکمی که می‌دهد، خوانده را به چیزی غیر از خواسته محکوم نماید.

بنابراین در هر حال محکوم‌به (عین خواسته) باید از محکوم علیه گرفته شده و به محکوم‌له داده شود. اما هرگاه در زمان اجرای حکم، دسترسی به محکوم‌به امکان‌پذیر نشود در اجرای ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی که در بازداشت است به فروش رفته و از محل آن قیمت محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش815، انتشارات دراک.

2. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص90، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا