قانون مدنی

ماده 1249 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل چهارم: در موارد عزل قیم

اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

تفسیر ماده 1249 قانون مدنی

+ حکم انعزال جنبه اعلامی دارد و از زمان حجر قیم موثر است، در گذشته اثر دارد و اعمال حقوقی او را باطل می‌کند، بدون اینکه منوط به ابلاغ حکم به قیم باشد.[1]


+ بازگشت رشد یا افاقه مجدد قیم: هرگاه قیم منعزل، مجددا از حجر خارج شود سمت از دست داده خود را به دست نمی‌آورد، قیمومت ناشی از حکم دادگاه است و هرگاه از قیم منعزل رفع حجر گردد نصب مجدد او به حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خود به خود به سمت قبلی بر نمی‌گردد، و این مورد را نمی‌توان با ولایت قیاس کرد زیرا ولایت یک امر طبیعی و یک وظیفه خانوادگی و قانونی است. بنابراین با حجر قیم سمت قیمومت مطلقا زایل می‌گردد.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص817، انتشارات میزان.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش322، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا