قانون مدنی

ماده 125 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حِصِه اختصاصی خود تصرف‌ بکند، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن ‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

تفسیر ماده 125 قانون مدنی

+ مثلا، مالک طبقه تحتانی می تواند سقف طبقه خود را سفید کند یا به آن چراغ و لوستر بیاویزد و مالک طبقه فوقانی می تواند بر کف طبقه خود فرش بگسترد، یا آن را با موزائیک یا چیز دیگری فرش کند.

اما هیچ یک از مالکین حق ندارد این قسمت مشترک را سوراخ کند، یا تصرف دیگری که مزاحم مالک دیگر باشد انجام دهد.[1]

 

ماده 126 قانون مدنی:

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 279، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا