قانون مدنی

ماده 1251 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل چهارم: در موارد عزل قیم

هرگاه زن بی شوهری، ولو مادر مولی‌علیه، که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.

در این صورت، دادستان یا نماینده او می‌تواند، با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.[اصلاحی مصوب 1361/10/08]

تفسیر ماده 1251 قانون مدنی

+ از عبارت قانون که کلمه «می‌تواند» را به کار برده می‌توان استنباط کرد که در این صورت دادگاه مخیر است با رعایت مصلحت محجور همان زن را در سمت قیمومت، بدون ضم ناظر، ابقا کند.[1]

 

ماده 1233 قانون مدنی:

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش278، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا