قانون مدنی

ماده 1267 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد سوم: در ادله‌ اثبات دعوی » کتاب اول: در اقرار » باب اول: در شرایط اقرار

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

تفسیر ماده 1267 قانون مدنی

+ چون اقرار عبارت از اخبار شخصی است برای غیر بر ضرر خود، ناچار باید کسی که اخبار به حق برای او می‌شود بتواند دارای آن حق گردد یعنی دارای اهلیت تمتع باشد. این است که اقرار برای جماد یا حیوان بی‌ارزش است مگر آنکه قرائن و اماراتی موجود باشد که اقرار به حق، برای صاحب جماد و حیوان می‌باشد.

مثلا هرگاه کسی در مقام پاسخ از دعوی مدعی به مطالبه یکصد هزار ریال به عنوان متولی مسجد بگوید که یکصد هزار ریال به مسجد مدیونم، معلوم است که مبلغ مزبور را خوانده مدیون به متولی مسجد بابت موقوفه است که باید به مصارف معینه برساند. لذا ماده ۱۲۶۷ می‌گوید، اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود. زیرا اقرار مزبور در حقیقت به نفع ورثه است و ذکر نام مورث برای بیان منشا استحقاق ورثه می‌باشد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، ص49، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا