قانون مدنی

ماده 128 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

تفسیر ماده 128 قانون مدنی

+ این حکم نیز بر طبق قاعده لاضرر محدود می‌شود و طبق ملاک ماده 114 قانون مدنی «هرگاه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد» اجبار به تعمیر بخش های مشترک امکان دارد.[1]


+ در مورد اداره قسمت های مشترک، بین قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها تفاوت بسیار است: به موجب قانون مدنی، هیچ یک از شریکان را اصولا نمی توان اجبار به تعمیر کرد (ماده 128 قانون مدنی) مگر اینکه دفع ضرر از راه دیگری ممکن نباشد (مستفاد از ماده 114 قانون مدنی) یا قراردادی از سابق آنان را ملزم ساخته باشد (ماده 129 قانون مدنی).

ولی، در قانون تملک آپارتمانها، اراده اکثریت مالکانی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را دارا هستند بر دیگران تحمیل می شود.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 114 قانون مدنی:

هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 94، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 134، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا