قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 2- اقسام تامین

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

تفسیر ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی

+ باتوجه به نص ماده 129، روشن است که هرگاه خواسته عین معین باشد ولو از مستثنیات دین شمرده شود، بازداشت آن مجاز است (ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ زیرا بازداشت منتهی به فروش نمی‌شود و عین آن اگر خواهان حاکم شود به او داده می‌شود.

اگر بازداشت اموالی که در زمره مستثنیات دین است، در اجرای قرار تامین خواسته، به گونه‌ای باشد که از تصرف خوانده خارج شود و نتواند از آن استفاده کند، باید از بازداشت آن خودداری شود (مانند اموال منقولی که از خوانده گرفته شده و به حافظ داده می‌شود) و در غیر این صورت باید بازداشت شود (مانند اموال غیرمنقول).[1]


 

نکات ⇐ رعایت مستثنیات دین

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش828، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا