قانون مدنی

ماده 129 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌ حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌ باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

تفسیر ماده 129 قانون مدنی

+ قانونگذار به هر یک از مالکین اجازه داده است که در صورت خراب شدن سقف مشترک، آن را به هزینه خود و بدون قصد رجوع به مالک دیگر تجدید بنا کند. منتهی اگر تجدید بنا با مصالح مشترک باشد، سقف مشترک است والا ملک اختصاصی کسی خواهد بود که آن را بنا کرده است.

این قاعده را، که مشابه قاعده مندرج در ماده 116 قانون مدنی راجع به دیوار مشترک است، نظر به وحدت ملاک، می توان به تجدید بنای کلیه قسمت های مشترک تعمیم داد. باید اضافه کرد که اگر محل اتصال سقف مشترک باشد، یا از مصالح مشترک استفاده شود، تجدید بنای سقف اصولا به اجازه شریک دیگر نیاز دارد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 116 قانون مدنی:

هرگاه اَحَدِ شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مُضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌ کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 280، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 155، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا