قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث دوم: ورود شخص ثالث

طرح دعوای شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

تفسیر ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی

+ ورود ثالث هم در مرحله نخستین امکان پذیر است و هم در مرحله تجدیدنظر و حتی اگر به دنبال فرجام خواهی رأى فرجام خواسته نقض گردد و به دادگاه هم عرض ارجاع شود، شخص ثالث در این مرحله نیز می‌تواند وارد دعوا شود. ولی اگر رأی مذکور ابرام شود، امکان ورود ثالث وجود ندارد. همچنین در صورتی که به دنبال اعتراض ثالث قرار پذیرش آن صادر گردد، ورود ثالث امکان پذیر است. اما با توجه به تصریح ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ورود شخص ثالث در مرحله اعاده دادرسی امکان پذیر نیست. همچنین شخص ثالث می تواند، بعد از واخواهی، وارد دعوا شود.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص240، انتشارات میزان.

2. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص104، انتشارات فکرسازان.

3. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج2، ش742، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا