قانون مدنی

ماده 131 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌ های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

تفسیر ماده 131 قانون مدنی

+ عطف: برگرداندن


+ مبنای قاعده مزبور این است که داخل شدن شاخه درخت کسی در فضای خانه همسایه یا وارد شدن ریشه درخت در زمین او و برنگرداندن آن در صورت تقضای همسایه تصرف در ملک غیر بدون اجازه مالک محسوب می‌شود که مطابق قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[1]


+ مفاد ماده منحصر به شاخه و ریشه درخت نیست و مالک فضا می‌تواند از عبور سیم برق و تلفن و لوله آب همسایه جلوگیری کند.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 288، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 104، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا