قانون مدنی

ماده 1328 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد سوم: در ادله‌ اثبات دعوی » کتاب پنجم: در قسم

کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه، نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

» ماده 1328 قانون مدنی مکرر

تفسیر ماده 1328 قانون مدنی

+ چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد (ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی).

 

مصوبات ماده 1328 قانون مدنی

کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.(مصوب 1314/08/08)


کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه، نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.(اصلاحی 1361/10/08)

منابع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا