قانون مدنی

ماده 133 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

تفسیر ماده 133 قانون مدنی

+ معانی درست شبکه و روزنه و در را باید در عرف جستجو کرد:

1) شبکه: شبکه سوراخهای متعددی است که پهلوی هم، به منظور استفاده از نور و هوا، در دیوار احداث می کنند و، بدین لحاظ که دیوار در اثر سوراخها مشبک می‌شود، آن را شبکه می نامند. نمونه هایی از این شبکه ها در خانه ها و مدارس قدیمی هنوز هم دیده می‌شود.

2) روزنه: روزنه نیز سوراخ کوچکی است که، برای استفاده از روشنائی، در حمام ها و آسیاها و پاره ای از خانه های روستائی و زیرزمین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

3) در: به محلی گفته می شود که، به خلاف روزنه و شبکه، ثابت نیست و قابلیت باز و بسته شدن را دارد و به اندازه ای وسیع است که انسان به آسانی می تواند از داخل به بیرون خم شود یا از آن خارج گردد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 118 قانون مدنی:

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رَف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 126، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 288، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا