قانون مجازات اسلامی

ماده 134 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش سوم: جرایم » فصل پنجم: تعدد جرم

تعدد مادی در جرایم تعزیری

در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف) هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب) در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ) چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت) در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث) در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج) در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ) در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح) هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ) در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د) در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده 135 قانون مجازات اسلامی ماده 133 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی

+ تعدد مندرج در این ماده تعدد مادی یا واقعی است.[1]


+ تعدد مادی عبارت است از اینکه مجرم مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه می‌گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می‌کند خواه جرم به طور کامل واقع شود یا خیر مانند سرقت و شروع به کلاهبرداری.[1]


 

[موضوع مرتبط: مجازات اشد ]

+ نکات تعدد مادی در جرایم تعزیری

تعداد جرایم ارتکابی مجازات قانونی جرم حداقل مجازات حداکثر مجازات
دو یا سه جرم دارای حداقل و حداکثر
(مثلا جرم ارتکابی سه تا هفت سال حبس داشته باشد)
بیش از میانگین حداقل و حداکثر
(5 سال و یک روز)
حداکثر مجازات جرم ارتکابی
(7سال)
مجازات ثابت یا فاقد حداقل
(مثلا جرم ارتکابی 6 سال حبس یا تا 6 سال حبس داشته باشد)
همان مجازات ثابت
(6سال)
مجازات ثابت به‌علاوه 1/6 آن
(7سال)
بیش از سه جرم دارای حداقل و حداکثر
(مثلا جرم ارتکابی دو تا دوازده سال حبس داشته باشد)
حداکثر مجازات جرم ارتکابی
(12سال)
حداکثر به‌علاوه 1/4
(15سال)
مجازات ثابت یا فاقد حداقل
(مثلا جرم ارتکابی 8 سال حبس یا تا 8 سال حبس داشته باشد)
همان مجازات ثابت
(8سال)
مجازات ثابت به علاوه 1/4 آن
(10سال)

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

تبصره‌های منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

تبصره ۱ [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌ شود.

تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ گردد.

تبصره ۳ [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴ [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت اجرا نمی‌‌شود. این مجازات‌ ها با هم و نیز با مجازات‌ های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌ گردد.

منابع

1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، م134، انتشارات مجد.

2. جدول برگرفته از کتاب شرح قانون مجازات اسلامی احمد غفوری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا