قانون مجازات اسلامی

ماده 135 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب اول: کلیات » بخش سوم: جرایم » فصل پنجم: تعدد جرم

تعدد جرایم موجب حد و قصاص با تعزیر

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده 136 قانون مجازات اسلامی ماده 134 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 135 قانون مجازات اسلامی

+ تظاهر یا قدرت نمایی با اسلحه سرد (ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) همراه با ایراد جرح، همچنین موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌تواند از مصادیق این ماده باشد.[1]


+ ذیل ماده 133 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است.


 

منابع

1. شمس ناتری، محمدابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج1، م135، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا