قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 138 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث سوم: جلب شخص ثالث

تغییر وقت دادرسی

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

تفسیر ماده 138 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در صورتی که دادخواست جلب ثالث فقط به طرفیت مجلوب ثالث تنظیم شده باشد ضرورتی به تعیین وقت برای آن پرونده نخواهد بود؛ چرا که این دادخواست اساسا قابلیت رسیدگی ندارد و از آنجایی که تعیین وقت مقدمه رسیدگی است؛ لذا به علت‌ عدم قابلیت رسیدگی تعیین وقت هم منتفی خواهد بود. بنابراین، چون دعوا به نحوی اقامه شده که قابل رسیدگی نمی‌باشد؛ لذا دادگاه باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر کند.[1]


 

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص127، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا