قانون مدنی

ماده 14 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول‌ - در بیان انواع اموال » فصل اول - در اموال غیرمنقول

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

تفسیر ماده 14 قانون مدنی

+ میخی که به دیوار کوبیده شده اگر کندنش موجب خرابی محل آن گردد، غیرمنقول است.[1]


+ هرگاه منقول ذاتی در زمین یا بنا به کار نرفته باشد، مانند آیینه که در طاقچه بگذارند و یا در بنا به کار رفته ولی جدا کردنش باعث خرابی آن یا محلش نشود مانند: تلفن دیواری و یا کنتور برق و یا پرده‌هایی که به وسیله میخ به دیوار آویخته شده، غیرمنقول نمی‌باشند.[1]


+ چون صفت غیرمنقول در اموال مذکور در بالا ذاتی آنها نمی‌باشد، این است که اینگونه اموال مادام که به زمین و یا بنا متصل هستند غیرمنقول می‌باشند و پس از آنکه از بنا یا زمین جدا گردید، اگرچه در اثر جدا کردن نقص و خرابی در آن یا در محل آن پیدا شود، منقول می‌شوند.

بنابراین مصالحی که در بنا به کار می‌رود همچنانی که قبل از ساختمان منقول بوده و در اثر به کار رفتن در بنا جزء ساختمان شده و غیرمنقول گردیده، بار دیگر هرگاه ساختمان خراب گردد آن مصالح منقول می‌شود.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص41، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص42، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا