قانون مدنی

ماده 142 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب اول: در احیای اراضی موات و مباحه

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تَحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تَحجیر کننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

تفسیر ماده 142 قانون مدنی

+ تحجیر: در لغت به معنی سنگ چیدن است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به هر عملی که شروع در احیاء محسوب شود تحجیر اطلاق می‌شود. بنابراین تحجیر در اصطلاح حقوقی دارای معنایی اعم از سنگ‌چینی است.[1]


+ قانون مدنی برای تحجیر دو مثال بیان نموده و به کلمه غیره از ذکر اقسام دیگر تحجیر از قبیل دیوار کشیدن و نهر کندن و درخت در دور زمین کاشتن صرف نظر کرده است.[2]


+ منظور ماده از کندن چاه، چاهی است که هنوز به نتیجه مطلوبه نرسیده باشد چنانکه هرگاه چاه برای آب است به آب نرسیده باشد و پس از رسیدن به آب احیاء محسوب می‌گردد.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 219، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 171، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 172، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 173، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا