قانون مدنی

ماده 148 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب دوم: در حیازت مباحات‌

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی‌ که متصل به رودخانه‌ نشده است تَحجیر محسوب است.

تفسیر ماده 148 قانون مدنی

+ این ماده از فقه است. نظر قانونگذار راجع به تملک مجری است نه تملک آب. به این معنی که کسی که مجرای نهری در زمین مباح میکند مالک مجری می شود. اما به شرط اینکه مجری را به رودخانه پیوند دهد. تا زمانی که آن را به رودخانه پیوند نداده است هر کار که کرده باشد عنوان تحجیر را دارد.[1]

 

منابع

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ش 489، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، 1396.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا