قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل هفتم: تامین دلیل و اظهارنامه » مبحث اول: تامین دلیل

درخواست تامین دلیل

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند.

مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

تفسیر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی

+ تامین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است.[1]


+ درخواست تامین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی (ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی)، پیش از اقامه دعوا و یا در «هنگام دادرسی» باشد (ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی).

در خواست تامین دلایل و امارات اکنون در صلاحیت قاضی شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است؛ مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه عمومی (حقوقی) محل داده شود.[2]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش830، انتشارات دراک.

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش831، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا