قانون مدنی

ماده 149 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب دوم: در حیازت مباحات‌

هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مُباحه نهر یا مَجری احداث کند آب مُباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مَجری ‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

تفسیر ماده 149 قانون مدنی

+ آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می‌باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می‌شود.[1]


+ بنابراین هرکس می تواند با احداث نهر یا مجری و انداختن آب مباح در آن مالک آب گردد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 177، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 223، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا