قانون مدنی

ماده 150 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب دوم: در حیازت مباحات‌

هرگاه چند نفر در کندن مَجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.

تفسیر ماده 150 قانون مدنی

+ در صورتی که در کندن نهر یا چاه و همچنین در احیاء اراضی موات چند نفر به شرکت یکدیگر عمل نمایند در نتیجه عمل مزبور آنان در نهر یا چاه شریک خواهند بود و سهم هریک به نسبت عمل و مخارجی است که در آن به کار برده است.

مثلا هرگاه در کندن نهری دو نفر شرکت نمایند و یکی ده روز کار کند و دیگری دو روز، شخص اخیر یک ششم از آن نهر را مالک می‌شود و دیگری پنج شمم بقیه را.

همچنین است هرگاه چند نفر به وسیله کارگانی که مزد آنان را داده اند نهری را حفر نمایند، هر یک به نسبت هزینه ای که پرداخته در نهر مزبور مشاعاً سهیم می باشد و به همان نسبت مالک آب جاری در آن نهر خواهد بود نه به نسبت اراضی که مالک است و از آن نهر می تواند مشروب شود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 177، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا